Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointihanke

Kuusaa-Jokelan kylä on ollut mukana Retkeilevä Haapajärvi hankkeessa v. 2020-2021. Hanketta hallinnoi Haapajärven kaupunki ja siinä oli mukana kuusi muuta kylää; Autioranta-Oksava, Koposperä, Kuona-Välioja, Kumiseva, Siiponkoski/Haaga-Tiitto. Hankkeella rakennettiin ulkoilureittejä ja luontokohteita.

Kuusaa-Jokelan kylälle rakennettiin Hanhenpesän lintutorni Nuijunjärven kosteikko alueen läheisyyteen, Hullun Polku ja Kaarlon kierros kävelyreitit sekä kylälle päättyy neljän kylän yhteinen Kylätalolta Kylätalolle pyöräily/maastopyöräilyreitti.

Kaikista reiteistä löytyy lisätietoja www.haapajarvi.fi/retkeilyreitit sivuilta.

Reittien rakentamisen kylät tekivät talkootyönä, materiaalikuluihin ja hankkeen kehittämistoimiin saatiin Keskipiste Leader rahoitus.

 

 

Tietoa hankkeista

Jokuset kyläyhdistys ry/Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke ja investointihanke. Hanketiedot löydät alempaa.

Hanke on päättynyt 31.12.2018.

Projektipäällikkö
Teija Nurmenniemi
puh. 050 376 8669

Osoite
Harjuntie 5,
85730 Tulppo

Sähköposti

teija.nurmenniemi@gmail.com

Kehittyvä Kuusaa -investointihanke

1.1.2017-31.12.2018

Hankkeella halutaan saada aikaan toimiva ja kunnossa oleva rakennusten kokonaisuus, missä on helppo järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä vuokrata tiloja ulkopuolisille asiakkaille, mikä edesauttaa kylätalo Eurolan toimintojen kehittämisen ja ylläpitämisen vuosiksi eteenpäin.

Hankkeen toimenpiteet

RAKENTAMINEN

 • Varastorakennuksen katonkorjaus ja varaston laajennus
 • Hulevesijärjestelmä
 • Saunarakennukset, Isomman saunan wc ja suihkutilojen saneraus. Pienemmän saunan terassin laajennus ja piha-alueelle tulee kylpytynnyri
 • Matkailuparkki ja kemiallisen wc:n tyhjennyspiste
 • Tulipaikka/iso laavu rakentaminen
 • Tuomaritorni
 • Tanssilava Eurolan piha-alueelle
 • Kylätalo Eurolan kylätalon valaistuksen parantaminen ja kylätalon sisätilojen sisustuksen muuttaminen juhlatilaksi sopivammaksi
 • Invawc
 • ulkosaunan kattoon uusi peltikate ja kiuas

KONEET, LAITTEET JA TARVIKKEET

 • Käsityökaluja ja laitteita (jiirisaha, sirkkeli, avaimia ym.)
 • Äänentoistolaitteiden lisähankinta kylätalo Eurolaan
 • Aggregaatti
 • Toriteltat, kaasugrilli, pöydät ja tuolit
 • auton peräkärry, kylmälaukku
 • astiaston täydennys

Hankkeen kustannusarvio

Kokonaiskustannusarvio         94 485,00 €

Leader-rahoitus                         61 485,00 €

Talkootyöt                                   32 997,30 €

Omarahoitus                                         2,70 €

Hankepäätös: TUKIPAATOS_36295_48677

Ajankohtaista 8.5.2018

Hankkeen investointiosuus on edennyt loppusuoralle. Investointihankkeen toimista on valmistunut seuraavat kohteet:

 • Hulevesijärjestelmä
 • Varaston laajennus
 • Eurolan sisätilojen muutos (verhot, kaikki lamput vaihdettu Led-valaisimiksi, pirtinpöydät ja penkit maalattu, Kohtaamon ja Mainingin lattiat maalattu, kattoja maalattu)
 • Kalustohankinnat kaikki on tehty

Vielä kesken eräisiä rakenteita

 • Varaston katon muutos, osittan entinen tiilikate on purettu, toukokuun aikana on tarkoitus saada valmiiksi
 • Laavu, runko on valmis sekä kattolaitettu, tulisija on hankittu, vielä kesken on penkkien hankinta, sisälle lattian laitto, pitää olla valmis 10.6. tapahtumaan.
 • Varastossa olevan suihkutilan saneeraus ja wc:n teko, putkiasennustöitä vaille valmis
 • InvaWC sisätiloihin, tarvikkeet hankittu, työtä ei vielä aloitettu
 • Saunan terassi ja paljun asennus, tarvikkeet hankittu, työtä ei vielä aloitettu
 • Tanssilava, tarvikkeet hankittu, mutta ei vielä rakennettu

Hankkeesta tehty I maksatushakemus. Väliraportin voitte käydä lukemassa Kehittyvä Kuusaa -investointihankkeen väliraportti 1.1.2017-31.3.2018

Kehittyvä Kuusaa -investointihanke on saatu onnistuneesti päätökseen.  Kiitokset kaikille hankkessa mukana olleille, etenkin talkoolaisille,

Loppuraportti PDF-versio: Kehittyvä Kuusaa -investointihanke loppuraportti 1.1.2017-31.12.2018

 

Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke

1.1.2017-31.12.2018

Toimenpiteet:  Kehittämisosuudella kehitetään kylätalo Eurolan ja sen ympäristön toimintaa, pyritään lisäämään kylätalon käyttöä sekä etsimään uusia asiakkaita tuotteistamisella ja markkinoinnilla.  Kehittämisosuuden aikana tehdään selvitys ja tuotteistaminen kylän ja kylätalo Eurolan palveluista. Lisäksi tehdään alustava selvitys kylätalo Monipalvelukeskuksena toiminnan tarpeellisuudesta.

Hankkeen toimenpiteet

* Hiihto/patikka/moottorikelkkareittien suunnittelu, kartoitus ja maanomistajasopimusten tekeminen.

* Nuijunjärven ja/tai Hirsinevan alueen selvitys lintumatkailukohteeksi ja maanomistajasopimusten tekeminen.

* Kylätalo Eurolan tilojen tuotteistaminen ja erilaisten palvelukokonaisuuksien suunnittelu mm. perhejuhliin, harrastusleireihin, tapahtuma-  ja kokousasiakkaille. Hankkeen aikana etsitään palvelujen tarjoajia kylätalolle mm. pitopalveluyrittäjiä/tekijöitä, yrityksiä/tekijöitä jotka voivat tarjota ns. valmiita palvelupaketteja asiakkaille, jotka haluavat järjestää perhejuhliaan, erilaisia tapahtumia, harrasteleirejä kylätalolla.

* Hankkeen aikana päivitetään kyläyhdistyksen kotisivut, sekä tehdään printtiesite, liitytään Kylään.fi markkinointiporttaali, ja tehdään suoramarkkinointia mm. lähialueen järjestöille.

* Selvitys kylätalo Monipalvelukeskuksena toiminnan tarpeellisuudesta

* Selvitetään kesäkioskitoiminnan toimintamahdollisuuksia

* Opintomatka Pohjois-Karjalaan

Hankkeen kustannusarvio

Kokonaiskustannusarvio             64 204,00 eur

Leader-rahoitus 90 %                  57 783,00 eur

Talkootyöt                                       5 280,00 eur

Omarahoitus                                   1 140,00 eur

Ely keskus on hyväksynyt hankkeen 29.3.2017.

Päätös liitteenä: TUKIPAATOS_36237_48049

Ajankohtaista

Hankkeelle on palkattu osa-aikaisena projektipäällikkönä 1.3.2017 alkaen Teija Nurmenniemi. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu kehittämis- ja investointihankkeiden hallintoasiat, asiakirjahallinnon, hankkeen aikataulun suunnittelun ja seurannan, kilpailutukset, tarvikehankinnat ja hankkeesta tiedottamisen. Lisäksi kehittämisosuudessa markkinointimateriaalin, kotisivujen alkusuunnittelu ja osittain toteuttaminen, hankkeessa mainittujen reittien suunnittelu ja maanomistajasopimuksen hankkiminen yhdessä  kyläyhdistyksen kanssa sekä kylätalo Eurolan  toimintojen kehittäminen, mihin kuuluu juhla- ja tapahtumatoiminnan kehittäminen, kylätalo Monipalvelukeskuksena ja kioskitoiminnan selvittäminen.

Hankkeen tämän hetkinen tilanne

Hankkeessa on aloitettu jo ulkoilu- ja moottorikelkkareittien suunnittelu, Eurolan kehittäminen tapahtuma- ja juhlapaikaksi, suunnittelemassa pitopalvelutoimintaa. Opintomatka tehdään Pohjois-Karjalaan 22.-23.4.2017. MATKARAPORTTI

Opintomatkalla tutustuttiin Kylätalo Monipalvelukeskus -hanke, esittely liitteenä. Kylätalo monipalvelukeskuksena

Hanke on edennyt ulkoilureittien osalta niin, että maanomistajat reitin varrelta on kartoitettu ja Heikki Kumpula ryhtyy lähiaikoina neuvottelemaan maanomistajien kanssa asiasta. Lintumatkailukohteiden osalta, on tehty katselmus Hirsinevalle, ja jatketaan suunnittelua.

Juhlapalvelusuunnittelu on saatu päätökseen, ruokalistat ja markkinointitehtyä.

Kotisivut on tehty, päivitetyt kotisivut julkaistaan 14.5.2018

Kylätalo Monipalvelukeskuksena selvitys on tehty, kyläyhdistys miettii tulevaisuuden toimenpiteet.

Kyläeste valmistuu heinäkuussa 2018, esitteen tekoa viivästytettiin, että saadaan kaikki palvelut esitteeseen ja uusia kuvia.

Kylää on markkinoitu kylään.fi portaalissa, ollaan mukana valtakunnallisessa kartastossa ja esitteessä ilmoituksella sekä nettisivuilla.

Kehittämishankkeesta on saatu I Maksatushakemus hyväksytysti. Väliraportin voit käydä lukemassa tästä Kehittyvä Kuusaa kehittämishankkeen väliraportti 1.1.-31.12.2017

Hankkeen tilanne 17.12.2018

Hankkeen kaikki toimet on tehty, lukuun ottamatta loppumaksatushakemusta.

Hanke järjesti juhlapalvelujen ja -ruokailun testitilaisuuden Eurolassa 4.11.2018, tilaisuus onnistui hyvin, tilaisuudesta saatiin hyvä palaute joka auttaa parantamaan entisestään kehittämiämme juhlapalveluja. Tilaisuudessa kävi n. 100 ruokailijaa. Raportti testitilaisuudesta: Testitilaisuuden raportti

Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke on saatu onnistuneesti päätökseen. Kiitokset kaikille hankkeessa mukana olleille, etenkin talkoolaisille.

Loppuraportti PDF-versio:

Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke, loppuraportti 1.1.2017-31.12.2018

 

 

Kehittyvä Kuusaa - investointihankkeen toimenpiteitä

Näin se alkoi keväällä 2017
Verhojen ompelua
Varaston laajennus valmistuu
Laavu
Sisätilamuutos valmistui

Kehittyvä Kuusaa -kehittämishankkeen toimenpiteitä

opintomatka Pohjois-Karjalaan
suunniteltu lintumatkailukohteita
suunniteltu juhlamenut
Suunniteltu juhlamenut