Yleistietoa ja kylätoimikunnan tehtävä

Yleistä tietoa kylistä

Kuusaa on Haapajärven ja Kärsämäen pitäjän rajaan rajoittuva kylä Haapajärven pohjoisessa. Kuusaan kylätoimikuntaan on liittynyt Jokelan kylä kaikkine resursseineen. Haapajärvelle on 22 km ja Kärsämäelle 15 km.

Asukkaita Kuusaa-Jokelan kylissä on n. 300 henkilöä. Talouksia on yhteensä n. 90. Kuusaa rakentuu Kuusaanjärven ympärille, kun taas Jokelan kylä Kuusaan järvestä laskevan Karijoen uoman varrelle.

Kuusaalla on lakkautettu koulurakennus joka on siirtynyt kylän omistukseen ja käyttöön 2007 vuoden alusta.  Koulurakennus nykyinen kylätalo ja ympäristö ovat hyvässä kunnossa.

Elinkeinorakenne on muuttunut rajusti viimeisten vuosien aikana. Maatilatalouksien määrä on jatkuvasti supistunut, enää kahdella kylällä toimii n. 7 maitotilaa. Muita yrityksiä kylällä on koneurakointia, hoitokoti,  digimediayritys, leirikeskus, laajat metsäalueet antavat monelle tuloja metsätaloudesta.

Väestön kehitys on ollut kestävää, uusia lapsiperheitä on muuttanut kylille, toki taloja on myös väistön ikääntymisen myötä.

Kylätoimikunnan tarve ja tehtävä

Kylätoimikunnan tehtävä on kylien asukas viihtyvyyden lisääminen sekä aktivoida asukkaita elinympäristönsä parantamiseen.

Kuusaan kylätoimikunta on perinteisesti ollut aktiivinen ja maakunnassakin ”kuulu” aikaansaavana kylänä. Valittu mm. Pohjois-Pohjanmaan vuoden kyläksi 2012 ja valtakunnan vuodenkylä, maininta 2013. Kuusaalta on valittu Valtakunnan XII viralliseksi kylähulluksi Heikki Kumpula.

Olemme kärkikyliä mm. jätevesiongelman korjaamisessa eli pienpuhdistamot ok-taloihin. Olemme tehneet järvien kunnostushankkeita, olemme luoneet Maraton -tapahtuman, sekä olemme mukana kansainvälisessä kylä- ja ystävyyskoulu toiminnassa. Olemme olleet uutteria ja aikaansaavia myös Kuusan kuvataideleirin, pilkkikilpailujen, kv-toiminnan tai nuorisotoiminnan osalta. Olemme pyrkineet toiminnassamme erityisesti ottamaan huomioon nuoret.

Kyläyhdistys on monessa EU rahoitteisessa hankkeessa mukana tai hallinnoi myös omia hankkeita, tavoitteena antaa voimia ja työkaluja kylän asukkaille siten, että ihmiset jaksavat kehittää tietoisesti kyläänsä ja asuin ympäristöään uhkakuvista huolimatta.

  • Houkutella ja aktivoida nuoria- ja lapsiperheitä muuttamaan kylälle asumaan.
  • Luoda kylämiljööstä mielikuva joka on Kansainvälisyyttä, Turvallisuutta, Luonnollisuutta (luonto), Aktiivista, Läheistä, Jatkuvaa, Henkistä (Me).
  • Lisäksi hankkeilla vahvistetaan  rakennustalkooperinnettä, tonttikauppaa, nuorten ja muiden harrastus mahdollisuuksia, lisäätään tietotekniikka osaamista.
  • Mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyminen.

Tavoitteeksi olemme asettaneet ostamamme kylätalon jatkuvuuden turvaamisen sekä edelleen kylän väestön jaksamisen kylänsä ja oman asuinympäristönsä parhaaksi.

Erityisesti haluamme nuorten viihtyvän juurillaan sekä palaavan takaisin juurilleen ”aikuisiässä”.

Kohderyhmänä nuoret

Kuusaan kylätalo kehittää toimintaansa ja lisää ihmisten viihtyvyyttä kylillämme (Kuusaa-Jokela sekä naapuri kylät, verkostot).

Kylän asukkaat, etenkin nuoret, viihtyvät hyvin kylällä ja uusia rakentajia (perheitä) on muuttanut Kuusaa-Jokelan kylille.

Kylätalolla on vakituisia ja osa-aikaisia työpaikkoja kylän asukkaille (pitopalvelu, kylätalkkari). Etenkin nuoret pitävät paikkaa omanaan monine omine toimintoineen (harrastavat, suorittavat harjoittelu jaksoja, pieni muotoista yritys toimintaa kuten kioski ja kirppis, yöleirejä, kutsuja, tansseja, hartaushetkiä.

Kuusaa-Jokela tunnetaan laajalti maakunnassa jonka ansiosta kyliämme kohtaan tunnetaan ”vetoa”. Saamme lisää yrityksiä ja yrittäjiä rakentamaan entistäkin parempaa ja voimakkaampaa Kuusaata.

Hyöty

  1. On turvattu kylätalon ylläpito ja kylän kehittymisen myötä olemme luoneet uusia työmahdollisuuksia nuorille ja muille.
  2. Uusina mahdollisuuksina talonmiehen, kylätalkkarin, pitopalvelun, perhepäivähoidon työpaikat.

Kuusaa-Jokelan kyläläisille myönnettiin kunniakirjat ja kunniamerkit aktiivisesta kyläyhdistystoiminnasta. Kunniamerkkien saajat:  Kultainen Heikki Kumpula, Hopea Jarmo Koistila, Markku Piiponniemi, Eija Hoikka, Liisa Töllinoja,  Pronssi Iikka Hoikka Irmeli Piiponniemi poissa Iikka Hoikka pronssi