Infotilaisuus Eurolassa

Julkaistu 08.05.2016

to 19.5. klo 18.30. Asko Eerola Rieska-Leaderistä kertoo….

Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita maaseutualueilla. Palveluiden tuottamiseen ja rahoittamiseen pitää löytää uudenlaisia ratkaisu ja kunnallisesti tuotettujen palveluiden rinnalle.

Kolmannella sektorilla on perinteisesti totuttu tuottamaan palveluita ilmaiseksi ja vapaaehtoistoimijoiden voimin. Yhteisöjen yritysmäisellä toiminnalla pystyttäisiin turvaamaan palvelutoiminnan jatkuvuus maaseudulla.

Muuttuva työnjako julkis-, yksityisen- ja kolmannen sektorin kesken palvelutuotannossa merkitsee suuria haasteita kolmannen sektorin toimijoille sekä heidän osaamiselle ja ammattitaidolle.

Kolmannen sektorin toimijoiden osaamista on kehitettävä siten, että ne entistä paremmin kykenevät tuottamaan ja tuotteistamaan palveluita.

Hankkeessa etsitään uudenlaisia ratkaisuja maaseudun palveluiden yhteisölliseen tuottamiseen pilotoinnin avulla.

Hankkeen tavoitteena on parantaa yhteisöjen valmiuksia ja osaamista palvelutuotantoon. Hankkeen aikana luodaan kokonaiskuva yhteisöllisten palveluiden alueellisesta tarjonnasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Tervetuloa Infotilaisuuteen torstaina 19.5. klo 18.30                      kahvitarjoilu

Katso edellinen:
Katso seuraava: